Ile swoich podstron mogę dodać do strony?

Dowolną ilość. Za pomocą programu zarządzającego klient sam może dodawać podstrony jak również zmieniać ich treść - nie ma ograniczeń na ilość podstron, które klient umieści w swoim serwisie internetowym (nie dotyczy usługi Portal-X).


Proszę czekać ...